Vil·la Romana de Santa Imbénia

Area interesse: Sitis Arqueològics
Area interesse: Sitis Arqueològics

Los restos de la Vil·la Romana de Santa Imbénia se conserven en la part occidental de la badia de Port Comte, coneixuda del romans amb el nom de Portus Nymphaeus (‘Port de les Nimfes’).

És una típica vil·la romana destinada a gran i luxosa residència pels períodes de temps bo i donques construïda per l’otium de un ric personatge de l’època. Segurament la gestió de la vil·la era posada a mans de un administrador que governava un gran numero de persones cada una amb el seu rol: jardiners, pescadors, contadins, etc. A més la vil·la se troba en una zona particularment fèrtil i doncs una de les sues destinacions era la treure profit de les riqueses de la terra i de la marina.

Dels estudis fets sobre els restos s’és pogut descobrir que el complex, del qual són estats portats a la llumera 49 ambients, és constituït de tres blocs: la part residencial, amb ambients finament decorats, la part rústica on hi eren los ambients dedicats a la servitud i als varius servicis, i una part destinada a establiment termal.

De totes maneres la vil·la, construïda probablement al sec. I d.C, és estada emprada, amb tantes modifiques estructurals que han canviat l’impostació de la planimetria originària, fins al VIII sec. d.C.

Dels restos, de fet, se pot veure que aquesta vil·la ha vivit diversos moments, primer de esplendor i riquesa, testimoniats de decoracions pintoresques, que ornaven parets, pilastres i columnes, i després de essencialitat amb parets construïdes amb matons de argila o de arenària local que dividiven los vells grans ambients en locals mes petits. D’aquestes fases se reconeixen los diversos estils arquitectònics i les diverses tècniques edilícies. Una d’aquestes tècniques, per exemple, era caracteritzada de la construcció de particulars teulades que teniven la doble funció de cobertura i de cisterna que podiva recollir grans quantitats de aigua pluvial que serviva per les necessitats quotidianes de la vil·la.

Lo material trobat durant les excavacions fetes se troba al Museu Sanna de Sàsser.Share this Post: