Torres de Porto Ferro

Torre Bantine e Sale se remunta a la segona meitat del secul XVI. Se troba al golf de Port Ferro a 30 Km de l’Alguer successivament coneixuda com Torre Mozza.

Constituïva un òptim punt de senyalació i de defesa del golf de Port Ferro, assai exposat a l’atac enemic per la sua conformació natural.

Torre Negra

||

Torre Blanca o Airadu

 

 

 

 

 

 

 

És una torre de petites dimensions de forma troncocònica en pedra calcària i actualment en condicions de conservació pèssimes, constitueix un òptim punt de observació de la Badia de Porto Ferro que era tenguda en estricta observació de la Torre Blanca o Airadu a nord, i a sud de la Torre Negra construïda amb pedra calcària i arenària escura.


Share this Post: