Torre de Sant Joan

La Torre de Sant Joan, anomenada “Torre de Mig”, teniva importants funcions estrategicomilitars i defensives i era col·legada, a través de cortines, a la torre del Portal i a la de l’Esperó Reial.

Inicialment majestuosa com la de l’Esperó, la torre de Sant Joan probablement és estada redimensionada al tercer decenni del 1600: la porta d’entrada se trobava originàriament a la base del pla superior, al qual s’arribava a través de una galeria interna a la paret de la cortina. Avui és utilitzada per acollir mostres.

 


Share this Post: