Palazzo-Serra-Alghero-TotAlguer

Palau Serra

El Palau del Comte Serra és situat entre Plaça Cívica i el carrer Carlo Alberto.

Edificat a meitat del vuit-cents sobre una preexistent construcció gòtico-catalana, és lo resultat de varius estils entre els quals són evidents aquellos neoclàssics, posats en relleu de portes i finestres amb cornises i del portal d’entrada.


Share this Post: