città-fortificata-alghero-totalguer

La Ciutat Fortificada

El sistema fortificat de l’Alguer, originàriament constituït de 26 torres quadrades, se remunta a l’època medieval, durant la dominació genovesa.

És però dels Catalanoaragonesos, als inicis del ‘500, la decisió de restaurar un sistema defensiu tan degradat de no garantir més la protecció de la ciutat.

Ferran el Catòlic de fet havia ordenat de donar una “altra forma” a les estructures defensives que, conservaran lo mateix itinerari i sigueran però caracteritzades de muralles més baixes i sòlides.

Siguerà també reforçada la línia fortificada de terra, amb la construcció dels Forts de la Magdalena, de Montalbà i de l’Esperó. Entre la fi del ‘800 i el principi del ‘900, després de la cancel·lació de l’Alguer de les places fortes militars (1867), comença la demolició de les cortines de l’Esperó i de la Magdalena i de les obres avançades que eren estades edificades vers l’interior del territori per consentir el desenvolupament de la ciutat moderna.

Actualment se compten 8 torres que formen el sistema defensiu ciutadà i altres 11 a fores del territori de la ciutat que tenen totes la mateixa finalitat de defesa i estratègia militar en cas de atacs que arribaven de la marina.


Share this Post: