Parc de Port Comte

El Parc regional de Port Comte és una àrea natural protegida caracteritzada de una gran varietat d’ambients de ingent interès naturalístic per la presència de espècies animals de importància comunitària i de nombroses espècies vegetals endèmiques. L’Ens instituït amb llei de la Regió Sardenya al 1999, se desenvolupa en el municipi de l’Alguer i s’estén per més de 5.000 hèctaros.

El territori del Parc és format de la foresta demanial “Le Prigionette”, de una part del Parc Geominerari de la Sardenya, del siti d’importància comunitària Cap de la Caça i Punta del lliri i de la zona de protecció especial Cap de la Caça. De gran interès naturalístic la Llaguna del Càlic, a nord de l’Alguer, que constitueix un ver i propi centre vital per moltes espècies que en aquí troben protecció.

El territori del Parc, habitat ja en el neolític antic, compren importants monuments de edat nuràgica com Palmavera i Santa Imbénia, els restos de la vil.la romana de Santa Imbénia i vàries torres costaneres del 1500. Són a més evidents les testimoniances relatives a l’experiència carcerària del ‘900, constituïdes del vilatge del Tamarill.

Per tots els detalls: http://www.parcodiportoconte.it >


Share this Post: